English

Auteursrecht

De exclusieve rechten voor alle ontwerpen, tekst, beeldmateriaal en andere inhoud op deze website zijn het bezit van Joep Nicolas en zijn beschermd onder internationaal recht.

Geen enkel onderdeel van de inhoud van deze website mag worden gedownload, gereproduceerd, gekopieerd, opgeslagen, gemanipuleerd, geprojecteerd, gebruikt of op enige manier gewijzigd of samengevoegd aan ander materiaal met gebruik van computer of op andere wijze zonder uitdrukkelijke toestemming van Joep Nicolas.

Het gebruik van enig ontwerp, beeldmateriaal of inhoud als basis voor een ander ontwerp, illustratie of werk is een aantasting van het beeldrecht.

Bij toegang tot deze website stem je in met deze overeenkomst. Toegang tot deze website is uitsluitend mogelijk met inachtname van al deze voorwaarden en de wederzijdse rechten en plichten van beide partijen. 

Deze clausule is onderdeel van de internet publicatie waarvandaan je bent verwezen. Als onderdelen of individuele termen van deze verklaring niet correct of rechtsgeldig zijn heeft dat geen invloed op de geldigheid van andere delen.